Usva Salmela

Viittomakielen tulkki
Kuurosokeiden tulkki

Tulkkauskielet/-menetelmät
suomi, suomalainen viittomakieli, englanti (vaativa taso), kuurosokeille tulkkauksen menetelmät

Tulkki

Usva Salmela

usva.salmela(at)mireal.fi

Kiinnostuksen kohteet:
– ihmisoikeudet
– eläinsuojelu
– itsepuolustuslajit
– ruoka